Marstal Havn


Marstal Havn

Position
54°51,0'N / 10°31,4'E

Se havneplan og besejling her

Største skibe:
Længde 115 m
Bredde 25 m
Havneindsejlingen er 32 m bred
Dybgang 4,5 m