Vejrø Havn

Vejrø Havn

Position

55°02,1'N / 11°22,5'E
Se havneplan og besejling her

Vejrø VN vejleder ved anduvning, og viser ind fra SE i grøn/rød vinkel, 320?. Indsejlingen er afmærket med FL.R. og FL.G.

Hele havnen er oplyst og kan anløbes dag og nat.