Luk
Luk

Havnevej 56, Udbyhøj,
8970 Havndal
Tlf.: 20 47 36 82

Havnefoged

Christian Heibel Godsk
Skriv til havnefogden

Christian Heibel Godsk

Havnepenge

  0 - 10 m140 Kr
10 - 12 m160 Kr
12 - 15 m180 Kr

Både over 15 meter:
20 kr pr meter.
Gæster fra Frihavne: 20 kr