Rönne Hamn

Rönne Havn

Position
55°05,9'N / 14°41,8'E

Se hamnplanen och navigation här

Största fartyg:
Längd 240 m
Djupp 8 m