Odden Havn

Odden Havn på Nordsjælland

Odden Havn har to afsnit - en lystbådehavn og en aktiv fiskerihavn. Her er sikker at anløbe, dag og nat i al slags vejr. Dog anbefaler vi ved kraftig pålandsvind, at anløb fra øst og holde klar af vinkelfyret på molehovedet.

Ved indsejling ligger lystbådehavne på bagbord side, flydebroer med pæle til fortøjning agter, mange gæstepladser, optaget pladser er markeret med rødt skilt. Oppe på land findes grillplads, toilet/bad samt legeplads. 50 m til bademole, sauna og teltplads.