Sandvig Havn


Sandvig Havn

Position
55°17,4'N / 14°47,0'E

Se havneplan og besejling her

Største skibe:
Dybgang 1,5 m