Odden Havn

Position

Position
55°58,3'N / 11°22,2'E

Se havneplan og besejling her

Største skibe:
Længde 30 m
Dybgang 3,0-3,5 m