Middelfart Marina

Middelfart Marina udvikles

Middelfart Marina vil i fremtiden styrke det marine miljø og udvikling af de rekreative muligheder i området. Derfor er der udvilket en masterplan i et tæt samarbejde med marinaens nuværende og kommende brugere, så området bliver mere attraktivt og alsidigt i respekt for det eksisterende havne- og sejlermiljø.

Arbejdet på havnen foregår trinvis. De nye flydebroer er delvist etableret og i øjeblikket arbejdes der på den nye servicekaj med spunsvægge og fundament til den nye havnekran.
Se hele planen her