MarinaGuide & Sejlerguide

Køge Marina

Køge Marina Ejes af Købe Kommune og ligger i Køge Bugt. Lystbådehavnen ligger 1 sømil nord for erhvervshavnen. Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensyntagen til de andre både, og hastigheden må ikke overstige 2 knob.