Kalvehave Havn


230 V på broerne

Diesel

Grillplads

Købmand / supermarked

Kran

Offentlig transport

Restaurant

Wi-Fi

Vaskemaskine

Bedding

Tømning af holdingtank

Tørretumbler

Legeplads

Slæbested

Blå Flag Strand

Benzin

Faciliteter på Kalvehave Havn

Bemærk! Diesel kan tankes på havnen. Benzin på nærliggende tank, afstand 400 m.

Rabat

Besøg havnene i Vordingborg Kommune og få rabat: Efter 4 overnatninger i en af følgende havne, fås den 5. overnatning gratis.

Dette gælder for Bogø havn, Kalvehave Havn, Klintholm havn, Præstø Havn, Skåningebro Havn, Stege havn og Vordingborg Nordhavn.

Øvrige oplysninger

Gæster kan betale havnepenge i selvbetjeningsautomaten ved havnekontoret eller på havnekontoret.

Åbningstider fremgår af informationstavlerne. Kode til bad og toilet fås på havnekontoret/selvbetjeningsautomaten.
Der er gratis internet på havnen. Info står på kvitteringen.

Andre gæster (cyklister, gående, kano og kajak mm.)

Havnemyndigheden oplyser om overnatningsmuligheder på havnearealet.
Taksten er 30 kr. i døgnet pr. person.