Hasle Hamn


Hasle Hamn

Position
55°11,2'N / 14°42,2'E

Se hamnplanen och navigation här

Största fartyg:
Längd 75 m
Bredd 12 m
Djupp 4,5 m