Hammer Hamn

Hammer Hamn

Position
55°16,7'N / 14°45,4'E

Se hamnplanen och navigation här

Största fartyg:
Längd 50 m
Bredd 15 m
Djupp 2,7 m.