Helligpeder Hamn

Helligpeder Havn

Position
55°12,7'N / 14°42,4'E

Se havneplan og besejling her

Største skibe:
Dybgang 1,8 m