Horsens Marina

Nyt fra Horsens Marina

Horsens Marina har slået nye pæle i en særlig legering af aluminium. Pælene er modstandsdygtige overfor pæleorm, tærer ikke og skulle være uforgængelige i saltvand.
Pælene er et forsøg og skal vise, om det på sigt er en bedre og mere økonomisk løsning.

- Prisen er kun lidt højere end traditionelle pæle af trykimprægneret træ, som ikke har nogen lang levetid, udtaler havnefoged Peter Hermansen. Pælene er slået af EM Service.