Helligpeder Havn

Position
55°12,7'N / 14°42,4'E

Se havneplan og besejling her

 

Største skibe:
Dybgang 1,8 m

Luk
Luk

Helligpeder Havn

Teglkårvej 14
3790 Hasle
Tlf.: 56 96 47 98