Hals Havn

Hals Havn

Hals Havn ejes af Aalborg Kommune og består af to bassiner, hvoraf det ene er forbeholdt jollefiskere, samt af bolværker direkte til fjorden på begge sider af indsejlingen til det W-lige bassin. Yderligere informationer om havnen med kalender, facilitetsoversigt, login og søgefunktioner er kun til rådighed for havne tilsluttet MarinaGuide.dk