Luk
Luk

Havnen 5
3250 Gilleleje
Tlf.: 48 30 16 63

Havnemester

Jesper Jørgensen
Skriv til havnefogeden

Jesper Jørgensen Gilleleje

Havnepenge

Havnepenge betales efter bådens
bredde i meter.

     0 - 2,45 150 Kr
2,46 - 3,45 180 Kr
3,46 - 4,45 200 Kr
4,46 -300 Kr