Stubbekoebing Harbour

Naviger til Stubbekøbing Havn

Stubbekoebing Harbour

Position

54°53,5'N / 12°02,8'E

See the harbour map and navigation here

Note that the website is Danish only
– use google translate

Ved anløb af lystbådehavnen kan den gravede rende til havnen benyttes. Efter passage af den røde stage med topbetegnelse ret N for indsejlingen til Fiskerihavnen drejes E over og fortsættes langs molerne til indsejlingen i lystbådehavnens NE-lige hjørne.