Vordingborg Nordhavn

Faciliteter


230 V på broerne

Bedding

Benzin

Diesel

Grillplads

Kajak / roklub

Købmand / supermarked

Legeplads

Kran

Offentlig transport

Restaurant

Sejlerstue

Sejlklub

Slæbested

Toilet / bad

Tørretumbler

Vaskemaskine

Wi-Fi

Vandpolobane

Rabat

Besøg havnene i Vordingborg Kommune og få rabat: Efter 4 overnatninger i en af følgende havne, fås den 5. overnatning gratis.

Dette gælder for Bogø havn, Kalvehave Havn, Klintholm havn, Præstø Havn, Skåningebro Havn, Stege havn og Vordingborg Nordhavn.

Øvrige oplysninger

Gæster kan betale havnepenge i selvbetjeningsautomaten ved havnekontoret eller på havnekontoret.

Åbningstider fremgår af informationstavlerne. Kode til bad og toilet fås på havnekontoret/selvbetjeningsautomaten.
Der er gratis internet på havnen. Info står på kvitteringen.

Andre gæster (cyklister, gående, kano og kajak mm.)

Havnemyndigheden oplyser om overnatningsmuligheder på havnearealet.
Taksten er 30 kr. i døgnet pr. person.