Arnager Havn - forbundet med nordeuropas længste træbro

Arnager havn er den ø havn der har nordeuropas længste træbro som forbindelse til land og eneste havn på sydkysten der kan besejles af kølbåde. Gæster er velkommen i havnen, og ved godt vejr kan der også ligge gæster på indvendig side af brohovedet. Det lille fiskerleje har forsat aktive erhvervsfiskere, og et silderøgeri med restaurant.

For historie og geologi interesserede er der meget spædende oplevelser i området, her er der bl.a. fundet forstenede fodaftryk fra dinosauere og der er rester fra minedriften hvor man udvandt fosforit. Der findes rester af udskibningsfaciliteterne for fosforrit og af den gamle havn.

Havnen ligger godt beskyttet bag det lavvandede Arnager Rev, revet rækker langt mod sydøst, og rummer masser af oplevelser til dykkere. Søkortet viser sikker indsejling til havnen. 

Luk
Luk

Arnager Havn

Fosforitvej 6 
3700 Rønne 

Tlf 56 97 60 54