Aarø Havn

Aarø Havn

Position
55°15,6'N / 9°43,8'E

Se havneplan og besejling her

Største skibe:
Fiskerfartøjer og lystbåde